Expedient número: ICA025/21/000559

A FUSTERIA ESQUIUS, S.L. sempre tenim present la importància del Medi Ambient, tant per a la societat com per a les nostres activitats. Per això, en el nostre compromís a reduir l’impacte ambiental, s’ha fet una important inversió mitjançant la instal·lació de plaques solars, cosa que ens permet generar energia neta, renovable i sostenible.

FUSTERIA ESQUIUS, S.L ha invertit un total de 21.940,06 € + IVA, en 40 plaques (mòduls) solars, amb una potència unitària de 410 kWp, sent la potència total instal·lada de 16,4 kWp i estimant una producció anual de 18.107 kWh/any.

Aquesta inversió s’ha dut a terme gràcies als ajuts del Programa d’incentius lligats a l’autoconsum i l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovables, finançat per la Unió Europea – NextGeneartionEU, obtenint una ajuda de 5.968,60 €.